Farlig god på avfall

Våre tjenester

Tømming og kontroll av oljeutskiller

Innsamling av spillolje og farlig flytende avfall

Tømming av sandfang og sandfangerrenner

Rengjøring og kontroll av tanker

Tømming og kontroll av fettutskiller

Rengjøring og fjerning av fyringsoljetanker

Tømming av septiktanker og festivaltoaletter

Rørspyling, spyling og opprydding av lekkasjer

Om oss

Arctic Waste Management AS er opptatt av å yte høy kvalitet i alt vi gjør. Våre ansatte innehar en rekke kurs og sertifikater for å håndtere avfall, utføre transport av farlig avfall og arbeid i tanker og trange rom.

Nyheter

Se alle nyheter

Tips

Isbane uten vann? Det kunne ikke ansatte i Arctic Waste tillate!

Når den yngre generasjonen i nærmiljøet ønsket seg is-bane, tok foreldrene affære. Men dem manglet en ting, nemlig masse vann.

Tips

Har du tatt hensyn til sandfangene rundt bedriften din?

Hvis sandfangene ikke tømmes, kan det oppstå uheldige situasjoner, for eksempel at sanden fryser og lager problemer. Dette er spesielt aktuelt nå som vinteren er på vei.