Farlig god på avfall

Våre tjenester

Tømming og kontroll av oljeutskiller

Innsamling av spillolje og farlig flytende avfall

Tømming av sandfang og sandfangerrenner

Rengjøring og kontroll av tanker

Tømming og kontroll av fettutskiller

Rengjøring og fjerning av fyringsoljetanker

Tømming av septiktanker og festivaltoaletter

Rørspyling, spyling og opprydding av lekkasjer

Om oss

Arctic Waste Management AS er opptatt av å yte høy kvalitet i alt vi gjør. Våre ansatte innehar en rekke kurs og sertifikater for å håndtere avfall, utføre transport av farlig avfall og arbeid i tanker og trange rom.

Nyheter

Se alle nyheter

Tips

Isbane uten vann? Det kunne ikke ansatte i Arctic Waste tillate!

Oljetanker har begrenset levetid. En tank kan bli liggende og ruste, olje kan lekke ut og slike utslipp kan bli dramatisk. Som huseier får du økonomisk støtte hvis du skifter ut fyringsanlegget.

Tips

Har du tatt hensyn til sandfangene rundt bedriften din?

Oljetanker har begrenset levetid. En tank kan bli liggende og ruste, olje kan lekke ut og slike utslipp kan bli dramatisk. Som huseier får du økonomisk støtte hvis du skifter ut fyringsanlegget.