Har du tatt hensyn til sandfangene rundt bedriften din?

Hvis sandfangene ikke tømmes, kan det oppstå uheldige situasjoner, for eksempel at sanden fryser og lager problemer. Dette er spesielt aktuelt nå som vinteren er på vei.

De fleste bedrifter har sandfangkummer på sin eiendom. Disse kummene skal samle opp sand og vann fra bedriftens område. Når kummene er fulle, kan sanden tette utløpet slik at vannet ikke renner videre til avløpsnettet. Det er spesielt utfordrende hvis sanden fryser. Da må både kummen og rørene tine opp, noe som kan være tidkrevende og kostbart.

Vi anbefaler at alle sandfangkummer på din eiendom sjekkes årlig og at de tømmes ved behov.

Vi fikser det for deg

Arctic Waste Management AS kan både tømme sandfangene, lage fastavtale slik at du ikke trenger å tenke på dette årlig og vi kan bistå med opprydding og tining av rør om uhellet er ute.

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud

Send ei melding: