Tjenester

Vi løser dine utfordringer med høyt kvalifisert personell og den nyeste teknologien på markedet.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tømming og kontroll av oljeutskiller

Oljeutskiller er tanken som er koblet mot det kommunale avløpet og skiller ut olje og sand/slam. De er på anlegg som vaskehaller, verksteder og industribygg.

Innsamling av spillolje og farlig flytende avfall

Vi tilbyr henting av spillolje, sloppvann, drivstoff, forurenset drivstoff, parafin og lignende.

Tømming av sandfang og sandfangerrenner

Sandfang og sandfangerrenner finnes i vaskehaller, verksteder, gatekummer, industriområder, industribygg og mange flere steder.

Rengjøring og kontroll av tanker

Rengjøring og kontroll av de fleste type tanker, fra små nedgravede oljetanker til store industri og båttanker for olje, diesel, bensin, ensilasje og lignende.

Tømming og kontroll av fettutskiller

Fettutskillere er koblet på avløpsnettet mot det kommunale avløpet for å skille ut fettet fra vann. Alle bedrifter med større matproduksjon enn en normal husholdning er pålagt å ha egen fettutskiller.

Rengjøring og fjerning av fyringsoljetanker

Vi innehar alle kurser og tillatelser som kreves for å gass frigjøre, tømme og rengjøre tankene på en forsvarlig måte. Vi samarbeider med flere entreprenører som kan grave frem og fjerne oljetanker.

Tømming av septiktanker og festivaltoaletter

Vi har utstyr for tømming og spyling  av septiktanker og festivaltoaletter, og kan tilby supplerende tjenester til store og små bedrifter i kommunene fra Lofoten i sør til Nord-Troms i nord.

Rørspyling, spyling og opprydding av lekkasjer

Vi tilbyr spyling av rør, fasade og produksjonsutstyr. Bistand ved brønnboring og opprydding av lekkasjer og utslipp.