Tømming og kontroll av oljeutskiller

Virksomheter som har en oljeutskiller har ansvar for at olje, sand og slam samles opp, tømmes og leveres til godkjent avfallsmottak.

Hva er en oljeutskiller?

Oljeutskiller er en tank med flere kammer som er påkoblet mellom rørene til bedrifter og det kommunale avløpsnettet. Det brukes for å behandle forurenset vann med små mengder olje. Oljeutskiller skiller ut sand, slam og olje slik at din bedrifts utslippsvann er innenfor lovpålagte utslippskravene.

Krav om tømming og kontroll

Bedrifter med oljeutskiller er pålagt årlig kontroll og tømming av oljeutskiller. Vårt personell har kompetanse og kurs på tømming og kontroll av oljeutskiller. Vi kan utføre funksjonstester og fullstendig tømming og rengjøring ved behov.

Hver kommune er har egne forskrifter på dette og kan ha ulike krav. Vi anbefaler derfor at egen kommune sin forskrift sjekkes slik at din bedrift er innenfor kravene.

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud

Send oss ei melding