Om oss

Arctic Waste Management AS er etablert gjennom et interkommunalt samarbeid, og eid av fire kommunale avfallsselskap; Senja Avfall Næring AS, Remiks Næring AS, Avfallsservice AS og Reno-Vest Bedrift AS.

Selskapet utfører innsamling av flytende farlig og miljøskadelig avfall, og spesialiserer seg på rengjøring og kontrollering av tankanlegg og utskillere.

Selskapet har i dag 9 ansatte og 3 ADR-godkjente slamsugere med en ADR-godkjent henger. Slamsugerne er av nyere dato og selskapet er i prosess med å investere i et nytt vogntog. I tillegg utreder vi muligheten for å få en bilpark som er mer miljøvennlig.

Arctic Waste Management AS er opptatt av å yte høy kvalitet i det arbeidet vi gjør. De ansatte i Arctic Waste Management innehar en rekke kurs og sertifikater for å håndtere avfall, utføre transport av farlig avfall og arbeid i tanker og trange rom.

Bedriften har et velfungerende internkontrollsystem. Hvor rutiner, opplæringsplaner, beredskapsplaner, avvikshåndtering, risikovurderinger og sikker jobb analyser finnes og utføres i samme program. Systemet er tilgjengelig fra telefon, nettbrett og datamaskin, og benyttes som et interaktivt system. Selskapet skal ISO-sertifiseres på 9001 og 14001 i løpet av 2024, og stiller høye krav til egen drift i kvalitet, helse, miljø og sikkerhet.

Arctic Waste Management har som målsetting å være en offensiv og innovativ aktør innen forsvarlig innhenting, transport og behandling av farlig avfall. Selskapets tjenester skal utføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte.