Nyheter

Tips

Har du tatt hensyn til sandfangene rundt bedriften din?

Oljetanker har begrenset levetid. En tank kan bli liggende og ruste, olje kan lekke ut og slike utslipp kan bli dramatisk. Som huseier får du økonomisk støtte hvis du skifter ut fyringsanlegget.

Tips

Isbane uten vann? Det kunne ikke ansatte i Arctic Waste tillate!

Oljetanker har begrenset levetid. En tank kan bli liggende og ruste, olje kan lekke ut og slike utslipp kan bli dramatisk. Som huseier får du økonomisk støtte hvis du skifter ut fyringsanlegget.