Rengjøring og fjerning av fyringsoljetanker

Nedgravde oljetanker for fyringsolje og parafin utgjør en fare både for helse og miljø. De utgjør også en verdireduksjon for din bolig.

Myndighetene har innført et forbud mot bruk av fossil olje og parafin til oppvarming som trådde i kraft i 2020.

Lekkasje fra din oljetank kan medføre forurensning av både jord og grunnvann. Her er ett  eksemplet på hvor galt det kan gå.

Alle som eier en nedgravd oljetank har ansvar for at denne ikke utgjør noen forurensningsfare. I tillegg til den generelle plikten til å unngå forurensning, fremkommer det spesielle regler om nedgravde oljetanker over 3200 liter, av forurensningsforskriften kapittel 1. Eierne plikter etter forskriften å kontrollere tanken med jevne mellomrom, samt å utbedre eller fjerne tanken før den utgjør noen risiko for forurensning. Noen kommuner har vedtatt forurensnings forskriften kapittel 1 som lokal forskrift, slik at den også gjelder for tanker under 3200 liter. 

Ved utfasing må oljetankene tømmes, frigjøres for gass, rengjøres og fjernes. I spesielle tilfeller kan tankene i stedet fylles igjen etter rengjøring. Dersom man av ulike årsaker ønsker å la tanken ligge der den er, må man sjekke om den aktuelle kommune godkjenner det og det må søkes tillatelse fra kommunen. Søknad kan sendes til den aktuelle kommunens postmottak, enten som ordinær post eller på e-post.

Arctic Waste Management AS er store pådrivere for eliminering av fyringsoljetanker og innehar alle kurser og tillatelser som kreves for å gass frigjøre, tømme og rengjøre tankene på en forsvarlig måte. Vi samarbeider med flere entreprenører som kan grave frem og fjerne oljetanker i forskjellige kommuner.

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud

Send oss ei melding