Innsamling av spillolje og farlig flytende avfall

Arctic Waste Management AS tilbyr tømming av både refusjonsberettiget 7011 spillolje og ikke refusjonsberettiget 7012 spillolje.

Hva gir rett til refusjon på spillolje?

Spillolje som gir rett til refusjon er “ren” spillolje som stammer fra motor- eller girsmøreoljer. Dette inkluderer olje fra transformatorer. Ordningen gjelder også for spillolje som er generert på skip, med unntak av spillolje fra skip i internasjonal sjøfart/utenriksfart med totallengde over 76 meter (250 fot). Spillolje må ikke blandes med annet avfall, som bremsevæske, smørefett, drivstoffrester, oljeholdig avfall fra oljeutskillere og lignende.

Farlig flytende avfall

Vi kan tilby forsvarlig innhenting av det meste av flytende farlig avfall som sloppvann, forurenset drivstoff, parafin, bensin, diesel og lignende. Vi håndterer ikke eksplosivt eller radioaktivt avfall. Kontakt for nærmere avtale eller avklaring.

Deklarasjon av avfall

Alt farlig avfall må være deklarert elektronisk. Dette kan dere gjøre selv på www.avfallsdeklarering.no, eller ved å gi oss fullmakt. Denne veilederen forklarer hvordan man går frem i registreringen. Dere finner oss som konsulent. Vi hjelper dere med veiledning over telefon om det er ønskelig.

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud

Send oss ei melding