Tømming og kontroll av fettutskiller

Fettutskilleren skiller ut fett fra ditt avløpsvann. Alle bedrifter med større matproduksjon enn en normal husholdning er pålagt å ha egen fettutskiller.

Vi tilbyr avtale på tømming, rengjøring og kontroll av din fettutskiller i henhold til gjeldende regelverk. Det fettholdige vannet blir transportert til godkjent mottak og viderebehandles som kompostavfall eller benyttes til energigjenvinning. Rapport fra hver tømming og kontroll blir sendt til både kunden og den aktuelle kommunen fortløpende.

Vårt personell har kompetanse og kurs på kontroll av fettutskillere. Vi utfører funksjonstest og kontroll av fettutskillerne en gang pr år. Ved behov kan vi også gjøre lettere reparasjoner eller utbedring av din fettutskiller. Noen kommuner krever “fett i vann”-prøve av utskillerne, dette er noe vi utfører og avgi rapport på.

Hver kommune har egne forskrifter som gjelder antall tømminger og rapporterings krav, vi anbefaler derfor at kommunens forskrifter sjekkes slik at dere er innenfor kravene.

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud

Send oss ei melding