Rengjøring og kontroll av tanker

Arctic Waste Management tilbyr rengjøring av tanker. Det foretas rengjøring på de fleste typer tanker, fra små nedgravde oljetanker til store industri og båttanker for olje, diesel, bensin, ensilasje og lignende.

Vi kan også tilby tilstandskontroll av tankene. Dette gjøres med ultralyd og det blir deretter fylt ut en rapport på tilstanden av tanken.

Følgende tanktyper rengjøres av Arctic Waste Management AS

 

• Bensintanker

• Dieseltanker

• Parafintanker

• Jetfueltanker

• Tungoljetanker

• Skipstanker

• Industritanker

• Kjemikalietanker

• Ensilasjetanker

 

Tlf +47 77 60 19 00 | Org.nr 914208912 | post@arcticwaste.no | © Copyright 2016