Tømming av Spillolje

Arctic Waste Management tilbyr tømming av både Refusjonsberettiget 7011 og Ikke refusjonsberettiget 7012 spillolje.

Dette kan være fra nedgravde eller stående tanker, oljefat, IBC, skipstank eller lignende

 

For at avfallet skal leveres som 7011-olje må det oppfylle følgende krav fra staten: 

1. Avfallet må kun inneholde brukt eller kassert smøreolje og hydraulisk olje, herunder motor- og girsmøreolje, industriell smøreolje, transformator- og bryterolje og olje drenert fra oljefiltre.

2. Oljen må ikke være generert på skip i internasjonal sjøfart/utenriksfart med totallengde over 250 fot

3. Avfallet må ikke inneholde brukt, kassert eller gjenvunnet råolje, prosessolje, bunkersolje, kabelolje, silikonolje, fyringsolje, drivstoff, biologisk olje, uorganiske oljer eller andre mineraloljer som ikke omfattes av punkt 1. Avfallet må heller ikke inneholde oljeemulsjoner, skjæroljer, slop og olje fra oljeutskillere eller importert spillolje. 

4. Oljen må ha et flammepunkt høyere enn 70 °C

5. Oljen må inneholde mindre enn 500 mg/kg totalt organisk klor

6. Oljen må inneholde mindre enn 0,6 % totalt svovel

7. Oljen må ha lavere enn 5 % vanninnhold

 

Dersom spillolja ikke oppfyller ett eller flere krav til 7011-olje, må det deklareres som 7012-olje. Punkt 1, 5 og 6 gjelder også for 7012-olje. 7012-olje bør ha lavere enn 9 % vanninnhold. 

Tlf +47 77 60 19 00 | Org.nr 914208912 | post@arcticwaste.no | © Copyright 2016