Om oss

Arctic Waste Management AS ble etablert i 2014, for å oppnå eiernes mål om å være totalleverandør av avfallstjenester i deres regioner. Dette gir en mulighet for eierne å kunne gi totalpriser på avfallshåndtering.

 

Selskapet er eid av 21 kommuner i Nord-Norge gjennom deres avfallsselskaper Reno-Vest, Senja Avfall, Remiks og Avfallsservice. Arctic Waste Management AS tilbyr et rikt spekter av tjenester innen flytende farlig avfall både til eiernes kunder og andre regionale aktører i Nord-Norge.

 

Arctic Waste Management har som målsetting å være en offensiv og innovativ aktør innen forsvarlig innhenting, transport og behandling av farlig avfall. Selskapets tjenester skal utføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte.

 

 

Tlf +47 77 60 19 00 | Org.nr 914208912 | post@arcticwaste.no | © Copyright 2016