Tømming og kontroll av Oljeutskillere

Bedrifter med oljeutskiller er pålagt årlig kontroll og tømming av oljeutskiller. Vårt personell har kompetanse og kurs på tømming og kontroll av oljeutskiller.

Tømming:

• Oljen suges fra overflaten av utskilleren og lagres i separat rom på bilen

• I sandfangerdelen blir vannet og avfallet skilt. Vannet blir sugd i eget kammer før slammet blir sugd opp til avskilt kammer.

• Utskilleren rengjøres med høytrykksspyling før vannet blir ført tilbake.

Kontroll:

Vi kan kjøre funksjonstest, ta vannprøver, samt en helhetlig visuell kontroll av din oljeutskiller, hvor du vil bli tilsendt rapport etterpå. Vi sender også rapporter fra kontroll til kommunen.

Tlf +47 77 60 19 00 | Org.nr 914208912 | post@arcticwaste.no | © Copyright 2016