Arctic Waste Management kan tilby forsvarlig innhenting av det meste av flytende farlig avfall som sloppvann, forurenset drivstoff, parafin, bensin, diesel og lignende.

Vi håndterer ikke eksplosivt eller radioaktivt avfall.

Kontakt for nærmere avtale eller avklaring.

Alt farlig avfall må være deklarert elektronisk. Dette kan dere gjøre selv på www.avfallsdeklarering.no, eller ved å gi oss fullmakt. Denne veilederen forklarer hvordan man går frem i registreringen. Dere finner oss som konsulent.

 

Annet flytende farlig avfall

Tlf +47 77 60 19 00 | Org.nr 914208912 | post@arcticwaste.no | © Copyright 2016